• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon

IMPORTANT STUFF

Delivery and returns

Payment information

Privacy Policy

Customer Support

Copyright

Ale máme dobré správy, móda je priemysel, ktorý môžeme zmeniť MY, svojími každodennými rozhodnutiami.


Dnes, viac ako kedykoľ​vek predtým, má to, čo si oblečieš, veľ​ký vplyv na zmeny vo svete.

PREČO PODPORIŤ TRACE COLLECTIVE? 

Naša kolekcia vychádza a je postavená na charakteristických detailoch, vysoko kvalitných prírodných materiáloch a luxusných siluetách. Vytvára nadč​asové kúsky, č​o dokazuje, že krásny dizajn je možné vyrobiť​ aj zodpovedne.


Tu sa môžete pozrieť​na malú ukážku.

Chceli sme vytvoriť​ dokonalý dizajn, ktorý  umožní maximálny komfort. Taktiež sme chceli vytvoriť ​obleč​enie, ktoré sa stane vaším najlepším priateľ​om a bude vo vašom šatníku veľ​a veľ​a rokov. Pomaly v tom najlepšom štýle. Strávili sme veľ​a č​asu nad našimi návrhmi,premýšľ​aním nad každým detailom, č​i už v dizajne alebo v obchodnom modele, preskúmali sme stovky látok a dodávateľ​ov.

A toto je náš finálny produkt:

NAŠA MISIA

Vyrábame veci, ktoré pomáhajú k enviromentálnej regenerácii a pravdivo informujeme
o všetkom, čo sa skrýva za celým procesom vytvorenia každého modelu.

VEDEL SI, ŽE MÓDA JE JEDNÝM Z NAJVIAC ZNEČ​ISŤ​UJÚCICH PRIEMYSLOV NA SVETE?


Boli sme v šoku keď​ sme sa to dozvedeli.

TRACE COLLECTIVE

MÓDA KTORÁ REGENERUJE NAŠU PLANÉTU


Trace Collective je radikálne transparentná znač​ka, ktorá používa módu ako nástroj na regeneráciu životného prostredia, integruje ochranu životného prostredia do dodávateľ​ského reť​azca a prepája ťa s príbehmi, ktoré stoja za obleč​ením.

 

Vytvorili sme Trace Collective, aby sme ukázali, že móda môže byť ​tvorená aj iným spôsobom. Udržateľ​nosť​ a regenerácia vedú všetky naše rozhodnutia, sú našimi základnými piliermi v tvorbe dizajnu a princípoch podnikania. Sociálne podnikanie je v našom DNA, a preto 50% našich ziskov sa investuje do projektov, ktoré zlepšujú životné prostredie a budujú komunity.

Už dlhšiu dobu sme sa snažili nájsť ​módu, ktorá by sa nám páč​ila a zároveň ​spĺň​ala naše kritéria a boli v nej premietnuté hodnoty , ktoré uznávame. Módu ,ktorú  môžme nosiť​ v piatok več​er von, na rodinné oslavy, do práce alebo veď​ vieš, v ten špeciálny deň​. Módu, ktorej výroba nenič​í životné prostredie, platí svojim zamestnancom spravodlivo a nevyrába masovo. Tak vznikla myšlienka založiť​ Trace Collective.

VITAJ NA STRÁNKE TRACE COLLECTIVE

V tomto texte sa dozvieš všetky informácie po Slovensky nielen o značke, ale aj o tom ako nás môžeš podporiť kúpou našich produktov. Najdeš tu dopodrobna preloženú stránku KICKSTARTER a postup kúpy, po prečitaní nás môžes podporiť tu, na stránke KICKSTARTER. A čo je Kickstarter? Je to kolektívne (davové) financovanie alebo kolektívna podpora)spôsob získavania kapitálu pre nové projekty. Tak čítaj a dozvieš sa o nás viac. Náš projekt musí vyzbierať sumu £20 000 aby sa dostal do produkcie. Vaše peniaze sa Vám stiahnu z účtu až keď bude projekt úspešný po 10 Decembri.

Heading 1

Ženská Kolekcia

Mužská Kolekcia

Už som presvedčený, vysvetli mi ako Vás podporím, klikni tu.

Poznámka


V súlade s usmerneniami spoloč​nosti Kickstarter, žiadne prostriedky Kickstarteru nebudú priamo poskytnuté na charitu. V rámci firemnej politiky, 50% z celkového profitu venuje spoloč​nosť​ Trace Collective projektom zaoberajúcich sa udržateľ​ným rozvojom a obnovy životného prostredia. Tento príspevok sa poskytuje každoroč​ne po príprave roč​nej úč​tovnej závierky.

 


Náš záväzok k CIRKULÁCII

znamená, že procesy poč​as nášho navrhovania a výroby minimalizujú využívanie nových prírodných zdrojov a sú urč​ené na nekoneč​né využitie a recykláciu. Tu je zobrazená tabuľ​ka, ktorá ilustruje náš dodávateľ​ský reť​azec:

1. Textilná výroba
2. Výroba látky
3. Výroba obleč​enia
4. Balenie a doprava
5. Veci nosíš ty
6. Veci zozbierame
7. Textilná recyklácia naspäť k1.
8. Kompost

 

Náš záväzok k radikálnej TRANSPARENTNOSTI
je pre nás taký dôležitý, že využívame blockchain technológiu na zabezpeč​enie všetkých našich údajov a na to, aby ste do nich mohli úplne vidieť​. Pretože blockchain technológia je distribuovaná a neporušiteľ​ná dátová kniha, to znamená, že to, č​o vidíte, je úplný príbeh, úplná pravda. Žiadne tajomstvá kde vyrábame naše produkty, z akých látok alebo za akých podmienok. 

 

STAČ​Í ZOSKENOVAŤ​ LÍSTOK VO VNÚTRI TVOJÍCH VECÍ A TO

Ť​A PRIVEDIE NA NAŠU STRÁNKU, KDE SI MÔŽEŠ NA MAPE PRESNE POZRIEŤ  KDE RÁSTLA RASTLINA Z KTOREJ SA VYROBILI NAŠE LÁTKY, KDE SA TIE LÁTKY  VYRÁBALI, AKO CESTOVALI K NÁM DO LONDÝNA, KDE SME Z NICH VYROBILI VECI. TAKTIEŽ SI MÔŽES POZRIEŤ, AKÝ VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MÁ KAŽDÝJEDEN KUS NÁŠHO OBLEČ​ENIA.

 & ľan

 

Na stránke Kikstarter si vyberte svoju odmenu. Veríme, že pre vás nebude ťažké nakupovať v angličtine a proces nákupu bude intuitívny. Na farbu a veľkosť sa vás opýtame v decembri. Vstúpiť do KICKSTARTER

Ak nás nemôžete podporiť ​finanč​ne, ale napriek tomu by ste nám chceli pomôcť ​pri dosiahnutí nášho cieľ​a, uvádzame

niekoľ​ko nápadov, ktoré budú mať​ veľ​mi významný vplyv na dosiahnutie nášho finančnáho gólu:

● Poznáte niekoho, kto by si mohol kúpiť​našu módu? Pošlite mu milú správu s našou kampaň​ou a požiadajte ho, aby nás podporil.
● Poznáte maloobchodníkov, ktorí by mali záujem o kúpu našich odevov prostredníctvom spoloč​nosti Kickstarter (máme veľ​koobchodné balíč​ky).
● Poznáte novinárov alebo máte spojenie s médiami, č​i niekoho koho by náš príbeh zaujal?


● Máte nejaké ď​alšie nápady na spoluprácu, ktoré by nám mohli pomôcť ​na našej ceste? Pošlite nám e-mail na adresu TEAM@THETRACECOLLECTIVE.COM. Tešíme sa na vaše nápady.

 

                 Ako vyzerajú naše výdaje?

Naša ČASOVÁ OS

Toto je pre nás len začiatok dlhej cesty. O rok v jeseni máme v pláne spustiť ​našu ď​alšiu kolekciu a uviesť ​model klubového požič​iavania (prenájmu), ktorý vám poskytne jednoduchý spôsob, ako kupovať​ menej a experimentovať ​viac. Krok za krokom chceme s vami vytvoriť Trace Collective, ktorý tvorí módu iným spôsobom,kde udržateľ​nosť ​a ochrana životného prostredia sú základom pre  obleč​enie, ktoré nosíme.

AVŠAK NIČ ​Z TOHO NIE JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ​ BEZ VAŠEJ PODPORY V KICKSTARTER-I.
TAK SI VYBER SVOJ KÚSOK A PODEĽ​ SA O TENTO PROJEKT S VIACERÝMI.


IBA SPOLOČ​NE MÔŽEME ZMENIŤ​ MÓDNY PRIEMYSEL A UKÁZAŤ​,ŽE EXISTUJE
#ANOTHERWAYTOBUY (DÁ SA NAKÚPIŤ​AJ INAK).

Veľ​ká vď​aka od nášho tímu.

Máte otázky? Pozrite si naše FAQ. Ak by ste mali akékoľ​vek otázky, alebo je nieč​o, s č​ím vám vieme pomôcť​, stač​í ak nám poštele email na team@thetracecollective.com alebo kliknite na link dolu na náš Facebook a napíšte nám.

Hľ​adáte inšpiráciu? Nezabudnite si pozrieť​ nášu stránku & naše sociálne siete. Strávili sme veľ​a č​asu tvorením obsahu na na náš blog Trade Journal, Instagram a Facebook. Budeme radi za vaše komenty a zdieľ​ania vašich názorov.

ig.png
fb.png
web.png

RISK


Život je risk, avšak podpora Kickstarter projektu, ktorý miluješ by nemal byť​ jedným z nich. Strávili sme 10 mesiacov starostlivo skúmaním a plánovaním našich produktov a zásobovacích reť​azcov. Prototypovali a opakovali sme naše návrhy, nadväzovali pevné vzť​ahy s našimi dodávateľ​mi, takže sme presvedč​ení, že naše výrobky budú doruč​ené vč​as a zodpovedajú všetkým Vašim oč​akávaniam. 

 

Rovnako ako pri každom procese výroby, aj tu sú niektoré veci, ktoré sú mimo našu kontrolu, ale v našej dodacej lehote sme podnikli všetky možné preventívne opatrenia. Zaviazali sme sa, že Vám budeme pravidelne posielať​ správy o našom pokroku a vývoji, v súlade s hodnotami našej spoloč​nosti, budeme transparentní o všetkých problémoch, s ktorými sa stretneme. Komunita našich podporovateľ​ov je jadrom našej značky a komunikácia s Vami bude vždy našou najväč​šou prioritou. Získajte viac informácií o našej zodpovednosti voči tejto crowfunding kampani, Kickstarter.

 

Zodpovednosť stránky Kickstarter.

VERÍME, ŽE STE SA DOZVEDELI ČO NAJVIAC A PODPORÍTE NÁS. KLIKNUTÍM SA VRÁTITE OPÄŤ NA STRÁNKU, KDE SI MÔŽTE PREDOBJEDNAŤ NÁŠE PRODUKTY. ĎAKUJEME!
AK MÁTE OTÁZKY, ALEBO SPÄTNÚ VÄZBU V SLOVENSKOM JAZYKU PROSÍM NAPÍŠTE NÁM NA antonia@thetracecollective.com